Podle různých záznamů je škola v Osově jednou z nejstarších na okrese. Už z roku 1738 pocházejí doložené zprávy o jejím zřízení, ke kterému došlo souběžně s dokončením stavby nového kostela.   Původní školní budova stávala v místech dnešního čp. 33 v Osově. V ní se učilo do roku 1810, kdy tato budova přestala pro svůj malý prostor vyhovovat potřebám vyučování a držitel panství hrabě Vratislav přidělil škole za učebnu jednu velkou místnost v zámku. Tam se vyučovalo čtyři roky.
   V roce 1814 byla zřízena školní budova ze zděné kůlny na severní straně parku proti kostelu; měla čp. 2 a nacházely se zde již dvě učebny. Učilo se tu do roku 1869. Od tohoto roku se vyučuje v budově č.p. 3.