ve spolupráci s obcí Osov nabízíme pro vaše děti tyto zájmové útvary:

Na všechny kroužky je nutné se přihlásit na www.domecekhorovice.cz